SZUKAJ POPRZEZ
NAJCZĘŚCIEJ WYSZUKIWANE

Sokół (Sokol)

Sokol jest narodowym przyrodnim rezerwatem, który rozciąga się na obszarze 700 ha, położony jest w powiacie Spiszska Nova Ves na terenie katastralnym Hrabuszice. Rezerwat jest cennym miejscem z występującymi tu dziś już zagrożonymi gatunkami ptaków drapieżnych i wielkich szelem. Z tego wypływa, że jest to jedno z najbardziej przetrwanych części Słowackiego raju. W rezerwacie można również zobaczyć liczne wodospady i katarakty, które znajdują się głównie w cieśninie Małego Sokola. W obszarze nie brak ani krasowej jaskini podziemnej.